Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e enjte, më datë 15.06.2017, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

A. Shqyrtimi i projekt vendimeve,

1. Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Çeke në Shqipëri për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25  qershor 2017.
2. Për miratimin e gazetarëve dhe fotoreporterëve të Agjensisë Telegrafike Shqiptare, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
3. Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Asamblesë Parlamentare të OSBE-së, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017
4. Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesit të Ambasadës Gjermane për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
5. Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Hollandeze për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
6. Për miratimin e  vëzhguesve afatshkurtër dhe të përkthyesve të Ambasadës së Shtetit të Izraelit në Republikën e Shqipërisë, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
7. Për miratimin e vëzhguesit afatshkurtër dhe përkthyesit të Këshillit të Europës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qersho, 2017.
8. Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Ambasadës së Republikës së Maqedonisë për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
9. Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës së Republikës Franceze, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
10. Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Ambasadës Greke për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend ,të datës 25 qershor 2017.
11. Për miratimin e gazetarëve  dhe  operatorëve  të  televizionit  “ORA NEWS”  për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
12. Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Shoqatës “Qendra për Transparencë” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
13. Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarëve dhe sekretarëve të KZAZ-ve, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 qershor 2017.
14. Për hapjen e kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore të përdorura për zgjedhjet për Kryetarin e Bashkisë Dibër, të datës 11.09.2016, administrimit të dokumentacionit zgjedhor si dhe asgjësimit të fletëve të votimit.