Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi projektvendimi:

 • “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për këshillat bashkiak, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

KQZ vendosi njoftimin e këshillave bashkiakë për vazhdimin e procedurave për dhënien e mandatit kandidatëve të listave shumemërore, për plotësimin e vendeve vakant në këshillat bashkiak si më poshtë:

 1. Qarku Tiranë, Bashkia Kamëz, z. Dilaver Cali
 2. Qarku Vlorë, Bashkia Selenicë, z. Bernardo Kacupaj
 3. Qarku Vlorë, Bashkia Selenicë, znj. Anisa Bregaj
 4. Qarku Korçë, Bashkia Pogradec, z. Donald Laze
 5. Qarku Berat, Bashkia Poliçan, z. Amarildo Avdylaj
 6. Qarku Korçë, Bashkia Korçë, znj. Antonela Kallço
 7. Qarku Gjirokastër, Bashkia Dropull, znj. Angjeliqi Praso
 8. Qarku Gjirokastër, Bashkia Drollpu, z. Theodhor Dhima
 9. Qarku Korçë, Bashkia Devoll, znj. Eleni Ahmetli
 10. Qarku Gjirokastër, Bashkia Gjirokastër, znj. Merjem Lengo
 11. Qarku Gjirokastër, Bashkia Memaliaj, znj. Amarilda Cela
 12. Qarku Gjirokastër, Bashkia Memaliaj, z. Petrit Shaha
 13. Qarku Korçë, Bashkia Maliq, z. Llambi Kotmilloshi
 14. Qarku Gjirokastër, Bashkia Këlcyrë, z. Kristo Toslluku
 15. Qarku Elbasan, Bashkia Gramsh, znj. Zamira bezati
 16. Qarku Elbasan, Bashkia Elbasan, znj. Lediana Pisha
 17. Qarku Berat, Bashkia Kuçovë, z. Aniledo Kajo
 18. Qarku Dibër, Bashkia Klos, znj. Enkeleda Sina
 19. Qarku Kukës, Bashkia Has, znj. Mira Brasha
 20. Qarku Elbasan, Bashkia Elbasan, z. Olsjan Topalli
 21. Qarku Lezhë, Bashkia Mirditë, znj. Blerina Luli
 22. Qarku Korçë, Bashkia Devoll, z. Danjel Meço.