Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së shotme shqyrtoi dhe miratoi me 7 vota pro:

Projekt-vendimin, “Për emërimin e anëtarëve të KZAZ-ve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”.

Projekt-vendimin, “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor të disa Partive, Politike, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”.

1. Partia Demokratike

2. Lëvizja Socialiste për Integrim

3. Partia Demokristiane e Shqipërisë

4. Lëvizja Demokratike për Vlera Mirëqënie Progres

5. Partia Ardhmërija Shqiptare

6. Partia “Personat me Aftësi të Kufizuar”

7. Partia Forca Rinia

8. Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare

9. Partia Ligj dhe Drejtësi

10. Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim

11. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut

12. Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë

13. Partia Komuniste e Shqipërisë

14. Partia Socialiste e Moderuar

15. Partia e të Drejtave të Mohuara-e Re

16. Partia Fronti i Majtë

17. Partia e Reformave Demokratike Shqiptare

18. Partia Aleanca Popullore

19. Partia Balli Kombëtar Demokrat

20. Partia Aleanca Demokratike

21. Partia Lëvizja e Legatit

22. Partia Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet

23. Partia Balli Kombëtar

24. Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar

25. Partia e Punës e Shqipërisë

26. Partia Demokracia Sociale

27. Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë

28. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, vendosi shtyrjen e miratimit të projekt-vendimit, “Për miratimin e aneksit të Manualit të KZAZ-së, pjesa e parë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 21.06.2015”, për në mbledhjen e ditës së martë, dt. 14.04.2015, në orën 12.00.