Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin, “Për miratimin e Planit Orientues të Veprimeve të  KQZ-së, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, datë 18 qershor 2017”.
Plani orientues parashikon aktet të cilat duhet të nxjerr KQZ, në funkison të realizimit të zgjedhjeve, si dhe afatet, referuar dispozitave të Kodit Zgjedhor, për miratimin e tyre.

PLANI ORIENTUES