Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi:

Projekt-vendimin, “Për regjistrimin e disa Partive politike, si subjekte zgjedhore, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”, si më poshtë:

1. Partia Republikane e Shqipërisë

2. Partia e Çeshtjeve Shqiptare

3. Partia e Mendimit të Djathtë Liberal

4. Partia Socialdemokrate e Shqipërisë

5. Partia G 99,

6. Partia Socialiste e Vërtetë 91,

7. Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori,

8. Partia Kristian Demokrate.

Projekt-vendimin, “Për miratimin e modeleve të fletëve të votimit, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”.

Projekt-udhëzim:

“Për mënyrën e caktimit dhe organizimit të vendit të numërimit të votave, kriteret për caktimin e numrit të grupeve të numërimit për çdo vend të numërimit të votave, përcaktimin e rrefullave për ndarjen e detyrave midis anëtarëve të grupit të numërimit”