Rezultate

<div id="dnn_ctr1055_ContentPane" class="LightSeaGreen05_content"><!-- Start_Module_1055 --><div id="dnn_ctr1055_ModuleContent" class="DNNModuleContent ModDNNHTMLC"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="dnn_ctr1055_HtmlModule_lblContent" class="Normal"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <center><span style="color: #40b3ad;"><strong>Të dhëna për rezultatet në formatin .xls</strong></span></center><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p style="text-align: center;">(Klikoni mbi hartë në secilin Qark)</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><center><img alt="" height="944" width="422" usemap="#Map" src="https://cec.org.al/wp-content/uploads/2017/06/shqiperia2.png" style="border-width: 0px; border-style: solid;"></center><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><map name="Map"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><area target="_self" href="/sq-al/Shkoder-ZP-2013" coords="119,16,20,158,43,184,42,223,33,231,32,243,38,249,66,258,54,241,61,239,81,247,80,231,93,232,93,240,116,241,138,232,161,231,166,236,176,252,191,238,200,227,224,211,211,200,217,192,215,182,233,163,221,155,210,151,201,148,193,142,184,139,170,138,163,136,152,143,145,138,144,121,139,110,141,96,135,88,142,75,132,69,129,62,125,54,125,43,131,39,127,32,126,25" shape="poly"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><area href="/sq-al/Kukes-ZP-2013" coords="196,48,183,54,181,64,167,61,160,69,142,74,137,87,141,93,146,116,147,136,151,140,164,136,180,138,192,142,205,149,220,155,233,162,227,172,218,182,218,192,218,200,223,207,233,208,239,217,239,229,225,244,228,252,234,255,246,246,255,248,254,259,258,271,271,269,275,261,286,259,292,264,304,263,304,257,311,254,310,243,317,232,314,213,304,195,307,182,294,153,281,135,265,126,255,122,236,122,235,106,226,96,230,91,221,82,219,70,218,65" shape="poly"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><area href="/sq-al/Lezha-ZP-2013" coords="232,208,238,224,224,244,227,252,220,261,212,268,216,288,203,292,194,295,185,305,178,303,170,309,157,306,142,310,137,317,138,321,135,328,139,335,143,347,134,346,122,336,125,344,118,350,100,345,79,342,87,330,80,321,83,300,86,288,87,276,69,262,64,250,57,241,81,247,81,232,93,234,94,241,115,244,135,234,156,232,166,239,171,248,178,253,191,241,202,228" shape="poly"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><area href="/sq-al/Dibra-ZP-2013" coords="251,248,255,254,255,265,262,272,274,269,285,260,294,267,302,265,305,278,297,288,293,301,296,311,295,325,301,342,295,348,282,351,282,357,281,365,287,371,290,381,297,388,302,395,299,404,296,412,292,414,274,410,274,398,253,406,244,404,230,411,207,408,204,395,196,395,191,398,180,387,171,370,160,366,146,350,137,329,143,313,160,305,171,311,180,305,185,307,195,299,214,289,217,279,214,269,227,257" shape="poly"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><area href="/sq-al/Durresi-ZP-2013" coords="51,339,71,346,77,344,116,353,127,346,136,349,144,350,157,365,149,375,142,382,131,385,124,390,117,396,112,391,107,385,107,379,101,383,92,384,90,394,89,405,91,410,94,419,92,430,84,434,74,433,64,428,55,421,46,417,48,403,52,390,59,385,66,372,68,360,62,354" shape="poly"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><area href="/sq-al/Tirana-ZP-2013" coords="105,382,110,393,119,399,134,387,149,385,159,369,173,377,179,389,188,400,201,398,210,411,229,413,218,419,201,427,185,439,174,452,157,464,148,462,128,481,117,475,116,482,109,493,102,498,90,497,77,498,72,503,65,502,49,513,51,497,51,473,61,456,68,437,80,435,90,434,95,425,96,416,93,405,94,393,98,387" shape="poly"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><area href="/sq-al/Elbasani-ZP-2013" coords="271,401,251,408,244,404,233,411,229,420,214,424,203,430,193,437,184,442,177,452,165,460,151,466,141,475,131,482,119,479,116,486,112,496,102,500,111,511,119,509,129,512,134,518,131,528,134,540,134,552,145,555,156,556,170,552,176,548,184,555,182,560,182,569,194,568,196,577,193,582,203,584,213,586,215,593,220,599,227,605,238,602,248,594,272,595,280,582,280,574,277,565,272,559,266,554,263,550,264,540,267,534,270,525,269,519,279,517,288,510,294,508,301,507,310,508,311,492,310,480,304,464,295,451,295,439,289,421,290,413,275,410" shape="poly"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><area href="/sq-al/Fieri-ZP-2013" coords="50,514,58,511,69,504,78,499,95,502,103,506,110,513,123,511,131,519,129,527,130,540,134,551,139,556,143,559,134,562,132,560,125,562,123,568,122,573,118,571,114,574,115,586,120,591,122,602,128,610,132,614,131,622,136,624,136,630,137,637,140,642,145,652,149,659,154,661,145,664,144,672,138,674,129,679,128,685,123,691,119,685,115,681,116,674,112,668,113,662,105,660,95,655,89,651,81,651,76,645,75,640,69,640,67,634,62,632,56,628,53,623,49,618,44,622,36,622,29,614,19,617,28,602,28,589,34,575,38,555,38,542,47,542,46,548,54,535,56,521" shape="poly"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><area href="/sq-al/Berati-ZP-2013" coords="129,561,123,574,117,576,118,587,125,591,124,605,129,607,134,615,134,621,142,630,139,636,143,643,147,649,153,657,158,661,166,667,172,667,179,670,187,668,191,674,196,671,202,675,211,679,221,696,225,698,230,704,240,714,245,708,247,704,256,702,260,689,273,687,269,677,274,667,269,661,273,645,263,642,257,633,250,623,247,612,240,605,228,607,215,599,209,590,199,589,193,588,192,579,191,571,183,571,180,564,179,553,170,556,160,561,147,561" shape="poly"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><area href="/sq-al/Korca-ZP-2013" coords="314,493,328,495,339,544,358,551,366,539,378,544,388,543,397,552,401,583,392,587,397,594,404,602,413,615,415,628,413,637,412,652,405,655,397,664,397,675,391,679,380,677,365,675,361,686,356,690,355,701,355,711,349,717,350,724,340,729,336,738,339,754,332,764,330,771,329,782,328,792,315,793,306,780,295,769,294,760,292,751,290,740,288,729,285,717,286,703,278,697,278,686,275,680,275,672,276,659,274,652,276,645,269,637,259,629,251,619,243,604,250,598,267,596,276,591,282,581,282,570,275,558,270,547,268,547,269,537,270,528,276,518,295,513,304,514,310,515,316,510,317,499,318,492" shape="poly"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><area href="/sq-al/Gjirokastra-ZP-2013" coords="155,662,148,666,148,673,136,678,126,690,128,704,133,717,129,723,131,728,129,741,132,745,143,759,152,775,159,788,164,801,174,797,184,799,196,811,210,826,222,835,225,847,232,850,234,859,241,862,245,874,255,878,258,882,267,873,258,855,252,847,251,837,243,825,256,820,266,817,266,807,272,802,280,800,290,795,300,797,313,795,302,777,289,770,291,759,289,745,284,738,282,731,281,723,279,707,274,700,273,691,262,691,260,700,250,709,243,719,238,718,232,710,221,703,217,696,212,687,207,679,194,676,188,677,183,670,175,671,164,669,157,667" shape="poly"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><area href="/sq-al/Vlora-ZP-2013" coords="17,619,29,617,40,626,49,624,51,630,58,635,64,638,70,647,76,645,80,651,84,654,95,657,109,661,110,670,115,676,113,684,122,693,128,709,128,716,127,722,128,729,126,741,132,752,139,766,146,776,156,788,161,799,174,802,185,805,194,812,198,822,204,828,214,833,220,836,223,847,230,853,232,859,239,865,241,875,239,885,239,895,244,899,234,906,232,917,225,913,224,926,205,921,196,915,186,912,177,911,165,920,157,915,169,893,176,879,177,861,164,854,153,848,151,835,141,818,133,807,113,792,98,779,66,764,43,750,33,730,27,712,15,697,11,687,5,671,7,665,11,666,13,684,27,694,34,703,36,715,45,718,54,712,55,703,51,696,54,685,50,677,43,670,43,662,40,662,36,655,30,641,24,633,16,623" shape="poly"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></map><!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- End_Module_1055 --></div>

Rendi i Ditës

  • NJOFTIM Për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve

    Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, vendosa të zhvilloj seancë publike:   Data e seancës: 17.12.2020, ora 17:30   […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE