PARTIA G 99 - G 99

SFIDA PËR SHQIPËRINË - SFIDA

PARTIA E PUNËS E SHQIPËRISË - PPSH

PARTIA EMIGRACIONI SHQIPTAR - PESH

PARTIA SHQIPËRIA E RE - PSH E RE

PARTIA PËR MBROJTJEN NE TË DREJTAVE TË EMIGRANTËVE - PMDE

PARTIA FORCA ALBANIA - FA

PARTIA PËR EURUPIANIZIM DHE INTEGRIM E SHQIPËRISË - PEISH

PARTIA E TË DREJTAVE TË MOHUARA E RE - PDM E RE

PARTIA BASHKIMI DEMOKRISTIAN SHQIPTAR - PBDKSH

PARTIA MINORITETI ETNIK GREK PËR TË ARDHMEN - MEGA

LIDHJA DEMOKRISTIANE SHQIPTARE - LDK

PARTIA PËR LIRI DEMOKRACI DHE ETIKE - LDE

PARTIA FRYMA E RE DEMOKRATIKE - FRD

PARTIA FORCA RINIA - FRA

PARTIA ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET - ADS

PARTIA SOCIALISTE E MODERUAR - PSM

PARTIA LËVIZJA E LEGALITETIT - PLL

PARTIA ALEANCA POPULLORE - AP

ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPTARE - AD

PARTIA REPUBLIKANE - PR

PARTIA E BALLIT KOMBËTAR DEMOKRAT - PBKD

PARTIA LIDHJA PËR DREJTËSI E PROGRES - LDP

PARTIA POPULLORE KRISTIANDEMOKRATE E SHQIPËRISË - PPKDSH

PARTIA E GJELBER - PGJ

PARTIA SOCIALISTE E VËRTETË 91 - PSV 91

PARTIA DREJTËSI, INTEGRIM DHE UNITET - PDIU

PARTIA ORA E SHQIPËRISË - POSH

PARTIA DEMOKRATE PËR INTEGRIM DHE PROSPERITET - PDIP

PARTIA BASHKIMI DEMOKRAT - PBD

PARTIA ALEANCA DEMOKRISTIANE E SHQIPËRISË - ADK

PARTIA DEMOKRISTIANE E SHQIPËRISË - PDK

PARTIA BALLI KOMBËTAR - PBK

ALEANCA ARBNORE KOMBËTARE - AAK

PARTIA KOMUNISTE E SHQIPËRISË - PKSH

PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE - PDS

PARTIA BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT - BLD

PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT - PBDNJ

PARTIA LISTA E BARABARTË - LIBRA

PARTIA LËVIZJA PUNËTORE SHQIPTARE

PARTIA ALEANCA PËR BARAZI DHE DREJTËSI EUROPIANE - ABDE

PARTIA DEMOKRATIKE - PD

PARTIA KRISTIAN DEMOKRATE - PKD

LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM - LSI

PARTIA PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR - PPAK

PARTIA SOCIALISTE - PS

PARTIA SOCIALDEMOKRATE - PSD

ALEANCA ARBNORE KOMBËTARE - AAK

PARTIA LËVIZJA DEMOKRATIKE PËR NDRYSHIM - PLDN

LIDHJA PËR DREJTËSI DHE PROGRES - LDP

ALEANCA DEMOKRATIKE - AD

PARTIA SOCIALISTE E MODERUAR - PSM

PARTIA PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË EMIGRANTËVE - PMDE

PARTIA PËR LIRI, DEMOKRACI DHE ETIKË - LDE

PARTIA LËVIZJA E LEGALIETIT - PLL

PARTIA FRONTI I MAJTË - PFM

PARTIA DEMOKRACIA E RE EUROPIANE - PDRE

PARTIA BALLI KOMBËTAR - PBK

PARTIA ALEANCA DEMOKRISTIANE E SHQIPËRISË - ADK

PARTIA MINORITETI ETNIK GREK PËR TË ARDHMEN - MEGA

PARTIA LIDHJA DEMOKRISTIANE E SHQIPËRISË - LDK

PARTIA LIBRA - LIBRA

PARTIA FORCA RINIA - FR

PARTIA FORCA ALBANIA - FA

PARTIA ALEANCA PER DEMOKRACI DHE SOLIDARITET - ADS

SFIDA PER SHQIPERINE - SFIDA

PARTIA SOCIALISTE E VERTETË 91 - PSV 91

PARTIA SOCIALDEMOKRATE - PSD

PARTIA REPUBLIKANE - PR

PARTIA POPULLORE KRISTIANDEMOKRATE E SHQIPERISE - PPKDSH

PARTIA ORA E SHQIPERISE - POSH

PARTIA G99 - G99

PARTIA E TE DREJTAVE TE MOHUARA - PDM

PARTIA BASHKIMI DEMOKRISTIAN SHQIPTAR - PBDKSH

PARTIA BASHKIMI DEMOKRAT - PBD

PARTIA ALEANCA POPULLORE - PAP

PARTIA KOMUNISTE E SHQIPERISE - PKSH

PARTIA EMIGRACIONI SHQIPTAR - PESH

PARTIA E BALLIT KOMBETAR DEMOKRAT - PBKD

PARTIA DREJTESI, INTEGRIM DHE UNITET - PDIU

PARTIA DEMOKRATIKE - PD

PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE - PDS

FRYMA E RE DEMOKRATIKE - FRD

ALEANCA KUQ E ZI - AK

PARTIA ALEANCA PËR BARAZI DHE DREJTËSI EUROPIANE - ABDE 

LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM - LSI

PARTIA DEMOKRISTIANE E SHQIPERISE - PDK

PARTIA KRISTIANDEMOKRATE - PKD

PARTIA PERSONAT ME AFTESI TE KUFIZUAR - PAK

PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT - PBDNJ

PARTIA SOCIALISTE - PS