Në Zgjedhjet Vendore 2019

Në Zgjedhjet për Kuvend 2017

Në Zgjedhjet Vendore 2015

Në Zgjedhjet për Kuvend 2013