Fjala e Kryetares së KQZ-së, zj. Lefterije Luzi, në trajnimin me temë “Aspekte të Barazisë Gjinore në Procesin Zgjedhor”, të organizuar nga UNDP.