Fjala e Kryetares së KQZ-së, zj. Lefterije Luzi në seminarin me temë, “Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve Zgjedhore”, organizuar nga UNDP.