Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi porjektvendimet:

1. “Për një shtesë në vendimin Nr.448, datë 20.06.2017 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Bashkimit Europian, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.”
2. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
3. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të “Rrjetit Ballkanik të Raportimit” (BIRN), për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
4. “Për miratimin e një vëzhguesi afatshkurtër dhe një përkthyesi të Ambasadës së Malit të Zi, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
5. “Për miratimin e stafit të Radio Televizionit Austriak “ORF”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
6. “Për një shtesë në vendimin Nr.393, datë 14.06.2017 “Për miratimin e vëzhguesve të Shoqatës për Integrimin e Zonave Informale, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
7. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të gazetës “Shekulli”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
8. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të “Televizionit Vlora”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
9. “Për miratimin e një përfaqësuesi të “Financial Times”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
10. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të televizionit ”One Tv Vlora”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
11. “Për miratimin e vëzhguesit afatshkurtër të Shoqatës “Mjaft”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
12. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Televizionit “Scan”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
13. “Për lirimin dhe emërimin e dy anëtarëve të KZAZ-së Nr.26 dhe KZAZ-së Nr.40, Qarku Tiranë, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
14. “Për shqyrtimin e kërkesave për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendodhjeve të disa qendrave të votimit, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017”.