Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi:
– Projekt-vendimin, “Për miratimin e vëzhguesve dhe përkthyesve të OSBE/ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, të datës 21 Qershor 2015”.
– Projekt-vendimin, “Për miratimin e gazetareve të “Rrjeti i gazetarëve Shqiptar të Politikës”,  për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, të datës  21 Qershor 2015”.
– Projekt-vendimin, “Për miratimin e gazetareve të “Televizionit Rozafa”,  për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, të datës  21 Qershor 2015”.
– Projekt-vendimin, “Për miratimin e gazetareve të “Televizionit Antena Nord “, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, të datës  21 Qershor 2015”.
– Projekt-vendimin,  “Për miratimin e gazetareve të “Kosova Press dhe RTV Dukagjini”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, të datës  21 Qershor 2015”.
– Projekt-vendimin,  “Për miratimin e gazetareve të “Zjarr TV, Shijak TV, Panorama dhe TV Klan”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, të datës  21 Qershor 2015”.
– Projekt-vendimin, “Për miratimin e gazetarëve të “Lezha TV””, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, të datës  21 Qershor 2015”.
– Projekt-vendimin, “Për një shtesë të vendimit 601, dt:01.06.2015, për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të te Komitetit Shqiptarë të Helsinkit, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, të datës  21 Qershor 2015”.
– Projekt-vendimin,  “Për një shtesë të vendimit të vendimit 641, datë  11.06.2015, për miratimin e vëzhguesve afatgjatë  të Shoqëria Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, të datës  21 Qershor 2015”.
– Projekt-vendimin,  “Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarëve të disa KZAZ-ve,për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës, 21 Qershor 2015”.
– Projekt-vendimin,  “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 21.06.2015”.