Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:

1. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Çeke në Shqipëri për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25  qershor 2017”.
2. “Për miratimin e gazetarëve dhe fotoreporterëve të Agjensisë Telegrafike Shqiptare, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
3. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Asamblesë Parlamentare të OSBE-së, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
4. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesit të Ambasadës Gjermane për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
5. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Hollandeze për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
6. “Për miratimin e  vëzhguesve afatshkurtër dhe të përkthyesve të Ambasadës së Shtetit të Izraelit në Republikën e Shqipërisë, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
7. “Për miratimin e vëzhguesit afatshkurtër dhe përkthyesit të Këshillit të Europës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qersho, 2017”.
8. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Ambasadës së Republikës së Maqedonisë për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
9. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës së Republikës Franceze, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
10. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Ambasadës Greke për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend ,të datës 25 qershor 2017”.
11. “Për miratimin e gazetarëve  dhe  operatorëve  të  televizionit  “ORA NEWS”  për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
12. “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Shoqatës “Qendra për Transparencë” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
13. “Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarëve dhe sekretarëve të KZAZ-ve, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 qershor 2017”.
14. “Për hapjen e kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore të përdorura për zgjedhjet për Kryetarin e Bashkisë Dibër, të datës 11.09.2016, administrimit të dokumentacionit zgjedhor si dhe asgjësimit të fletëve të votimit”.