Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi projektvendimi:

– “Për rezultatin e shortit për caktimin e relatorit të Kërkesës Ankimore nr.4, paraqitur në datën 10.07.2017, nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste”.
Pas hedhjes së shortit, relator i Kërkesës Ankimore rezultoi z. Denar Biba.
Pas relatimit, KQZ vendosi të kalojë për shqyrtim kërkesën ankimore ditën e mërkurë, dt. 12.07.2017, në orën 12.00.