Fjala e Kryetares së KQZ-së, zj. Lefterije Luzi, në konferencën “Përmirësimi i Demokracisë me pjesëmarrjen në vendimarrje të të rinjve rom”, organizuar nga Instituti i Kultures Rome (IRCA) me mbeshtetjen e Ambasadës së SHBA-ve, në Ditën Ndërkombëtare të Popullit Rom.