Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:
1. “Për caktimin e disa Vendeve të Numërimit të Votave për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017”. KQZ caktoi:
– Vendin e Numërimit të Votave të ZAZ-së nr.81, nr.82, nr.83, nr.84, nr.85, nr.86, nr.87, nr.88, nr.89, nr.90, Qarku Vlorë,
– Vendin e Numërimit të Votave të ZAZ-së nr.r.54, nr.55, nr.56, nr.57, nr.58, nr.59, nr.60, nr.61,Qarku Fier.
– Vendin e Numërimit të Votave të ZAZ-së nr.12, nr.13, nr.14, nr.15, Qarku Lezhë.
– Vendin e Numërimit të Votave të ZAZ-së nr.26, nr.27, nr.28, nr.29, nr.30, nr.31, nr.32, nr.33, nr.34, nr.35, nr.36, nr.37, nr.38, nr.39, nr.40, nr.41, nr.42, nr.43, Qarku Tiranë.
2. “Për miratimin e gazetarëve nga stacioni televiziv rajonal Aljazeera Balkans për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
3. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkutër dhe përkthyesve nga Ambasada Hungareze për zgjedhjet e pjesshme për kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
4. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër nga Ambasada e Danimarkës në Tiranë, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
5. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
6. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesit nga Ambasada e Sllovenisë në Tiranë, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
7. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër nga Ambasada e Republikës Çeke për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj, 2017”. KQZ vendosi akreditimin e
8. Për miratimin e gazetarëve nga stacioni televiziv Top Channel, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
9. Për miratimin e gazetarëve nga stacioni televiziv News 24, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
10. Për miratimin e gazetarëve nga stacioni televiziv ABC News, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
11. Për miratimin e gazetarëve të emisionit “Të paekspozuarit” nga stacioni televiziv News 24, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
12. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër nga Ambasada Suedeze në Tiranë, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
13. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër nga Ambasada Britanike në Tiranë, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”. KQZ vendosi akreditimin e
14. “Për caktimin e disa Qëndrave të Votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqiperisë, të datës 18 Qershor 2017”.
15. “Për miratimin e listës emërore të shtetasve të cilët mund të emërohen kryesisht anëtarë të KQV-ve, për zgjedhjet për Kryetarin e Bashkisë Kavajë, të datës 7 Maj 2017”.
16. “Për miratimin e listave shumemёrore të Partisë Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore tё kandidatёve për deputet, të Partisë Minoriteti Etnik Grek.
17. “Për miratimin e listave shumemёrore të Partisë Lista e Barabartë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore tё kandidatёve për deputet, të Partisë Lista e Barabartë (LIBRA).
18. “Për miratimin e listave shumemёrore të Partisë Sfida për Shqipërinë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore tё kandidatёve për deputet, të Partisë Sfida për Shqipërinë.
19. “Për miratimin e listave shumemёrore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore tё kandidatёve për deputet, të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim. Gjithashtu, KQZ vendosi sanksionin administrativ në masën 1.000.000 lekë, për mosrespektimin të kuotës gjinore, për zonën zgjedhore qarku Tiranë.
20. “Për miratimin e listave shumemёrore të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore tё kandidatёve për deputet,të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet.
21. “Për miratimin e listave shumemёrore të Partisë Demokracia Sociale, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore tё kandidatёve për deputet, të Partisë Demokracia Sociale.

KQZ vendosi shtyrjen e vendimmarrjes për projektvendimin, “Për miratimin e listave shumemёrore të Partisë Kristian Demokrate, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017”.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:
1. “Për caktimin e disa Vendeve të Numërimit të Votave për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017”. KQZ caktoi:
– Vendin e Numërimit të Votave të ZAZ-së nr.81, nr.82, nr.83, nr.84, nr.85, nr.86, nr.87, nr.88, nr.89, nr.90, Qarku Vlorë,
– Vendin e Numërimit të Votave të ZAZ-së nr.r.54, nr.55, nr.56, nr.57, nr.58, nr.59, nr.60, nr.61,Qarku Fier.
– Vendin e Numërimit të Votave të ZAZ-së nr.12, nr.13, nr.14, nr.15, Qarku Lezhë.
– Vendin e Numërimit të Votave të ZAZ-së nr.26, nr.27, nr.28, nr.29, nr.30, nr.31, nr.32, nr.33, nr.34, nr.35, nr.36, nr.37, nr.38, nr.39, nr.40, nr.41, nr.42, nr.43, Qarku Tiranë.
2. “Për miratimin e gazetarëve nga stacioni televiziv rajonal Aljazeera Balkans për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
3. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkutër dhe përkthyesve nga Ambasada Hungareze për zgjedhjet e pjesshme për kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
4. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër nga Ambasada e Danimarkës në Tiranë, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
5. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
6. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesit nga Ambasada e Sllovenisë në Tiranë, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
7. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër nga Ambasada e Republikës Çeke për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj, 2017”. KQZ vendosi akreditimin e
8. Për miratimin e gazetarëve nga stacioni televiziv Top Channel, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
9. Për miratimin e gazetarëve nga stacioni televiziv News 24, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
10. Për miratimin e gazetarëve nga stacioni televiziv ABC News, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
11. Për miratimin e gazetarëve të emisionit “Të paekspozuarit” nga stacioni televiziv News 24, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
12. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër nga Ambasada Suedeze në Tiranë, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”.
13. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër nga Ambasada Britanike në Tiranë, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar në Bashkinë e Kavajës, të datës 7 Maj 2017”. KQZ vendosi akreditimin e
14. “Për caktimin e disa Qëndrave të Votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqiperisë, të datës 18 Qershor 2017”.
15. “Për miratimin e listës emërore të shtetasve të cilët mund të emërohen kryesisht anëtarë të KQV-ve, për zgjedhjet për Kryetarin e Bashkisë Kavajë, të datës 7 Maj 2017”.
16. “Për miratimin e listave shumemёrore të Partisë Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore tё kandidatёve për deputet, të Partisë Minoriteti Etnik Grek.
17. “Për miratimin e listave shumemёrore të Partisë Lista e Barabartë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore tё kandidatёve për deputet, të Partisë Lista e Barabartë (LIBRA).
18. “Për miratimin e listave shumemёrore të Partisë Sfida për Shqipërinë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore tё kandidatёve për deputet, të Partisë Sfida për Shqipërinë.
19. “Për miratimin e listave shumemёrore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore tё kandidatёve për deputet, të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim. Gjithashtu, KQZ vendosi sanksionin administrativ në masën 1.000.000 lekë, për mosrespektimin të kuotës gjinore, për zonën zgjedhore qarku Tiranë.
20. “Për miratimin e listave shumemёrore të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore tё kandidatёve për deputet,të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet.
21. “Për miratimin e listave shumemёrore të Partisë Demokracia Sociale, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore tё kandidatёve për deputet, të Partisë Demokracia Sociale.

KQZ vendosi shtyrjen e vendimmarrjes për projektvendimin, “Për miratimin e listave shumemёrore të Partisë Kristian Demokrate, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017”.