lidhja 1 P-Buxheti

Lidhja 2- Procesverbal

200203-DSHLZ-PV-Per hapjen e KV dhe KMZ te zgjedhjeve te vitit 2019

200203- Relacion