Njoftimi per venien ne levizje te Komisionit Rregullator nga KSHZ

Popullsia sipas Qarqeve

PV_Per caktimin e numrit te mandateve

Relacion_Per Caktimin e Numrit te Mandateve 2021