P.Udhezim emerimet kryesisht

Relacion EMERIMET KRYESISHT

Tabela

Lidhja 1_PU_plotesuar

Lidhja 2_PU_plotesuar

P.Udhezim per Qv dhe hartat

Relacion QV dhe hartat

Skema_KQV

Njoftimi per venien ne levizje te Komisionit Rregullator