Qarku Fier

Qarku Berat

Qarku_Berat_ZAZ_64

Qarku_Fier_ZAZ_57

Qarku_Fier_ZAZ_58

 Për ngritje e Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 prill 2021.

ZAZ_Bashki_Njesi Adm_2021