Relacion për PV_“Për përdorimin e kamerave regjistruese dhe të monitorëve për shfaqjen e fletëve të votimit në VNV”

PV_“Për përdorimin e kamerave regjistruese dhe të monitorëve për shfaqjen e fletëve të votimit në VNV”

Njoftimi per venien ne levizje te Komisionit Rregullator nga KSHZ