Pjesemarrja deri në orën 19:00, datë 30 qershor 2019