Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është organi më i lartë shtetëror i përhershëm, i ngarkuar për  administrimin e zgjedhjeve me synim garantimin dhe respektimin e parimeve, të drejtave, garancive,kushtetuese dhe ligjore, në zhvillimin e zgjedhjeve.

NA NDIQNI