RAPORTET E BMM - ZGJEDHJE 2017

Mbi monitorimin e medias datë 23.06.2017

Mbi monitorimin e medias datë 22.06.2017

Koha e Plotë për Subjektet Politike dhe Institucionet Qëndrore 26/05/2017 – 19/06/2017

Mbi monitorimin e medias datë 20.06.2017

Mbi monitorimin e medias datë 19.06.2017

Raport javor mbi pasqyrimin e fushatës zgjedhore nga mediat audio-vizive, për subjektet politike, zgjedhjet parlamentare të 25.06.2017

AMA – Koha e Plotë për Subjektet Politike dhe Institucionet Qëndrore (koha në minuta)

Raport i ndërmjetëm mbi pasqyrimin e fushatës zgjedhore nga mediat audio-vizive, për subjektet politike, zgjedhjet parlamentare të 25.06.2017

Mbi monitorimin e medias datë 15.06.2017

Mbi monitorimin e medias datë 14.06.2017

Mbi monitorimin e medias datë 13.06.2017

Mbi monitorimin e medias datë 12.06.2017

Mbi monitorimin e medias datë 11.06.2017

Mbi monitorimin e medias datë 10.06.2017

Raport javor mbi pasqyrimin e fushatës zgjedhore nga mediat audio-vizive, për subjektet politike, zgjedhjet parlamentare të 25.06.2017

Mbi monitorimin e medias datë 08.06.2017

Mbi monitorimin e medias datë 07.06.2017

Mbi monitorimin e medias datë 06.06.2017

Mbi monitorimin e medias datë 05.06.2017

Mbi monitorimin e medias datë 04.06.2017

Mbi monitorimin e medias datë 02.06.2017

Mbi monitorimin e medias datë 01.06.2017

Mbi monitorimin e medias datë 31.05.2017

Mbi monitorimin e medias datë 30.05.2017

Mbi monitorimin e medias datë 29.05.2017

Mbi monitorimin e medias datë 28.05.2017

Mbi monitorimin e medias datë 26.05.2017-27.05.2017