Vlora | Tabela përmbledhëse e rezultateve (format xls)
Vlora | Shpërndarja e Mandateve (format pdf)


Grafiku sipas koalicioneve

Grafiku sipas subjekteve

Rezultatet sipas QV-ve në formatin excel: