LISTA E PARTIVE POLITIKE DHE KOALICIONEVE TE REGJISTRUARA
 
 
PËRMBAJTJA E FLETËVE TË VOTIMIT BASHKIA TIRANË
 
 
  • PËRMBAJTJA E FLETËS SË VOTIMIT PËR KRYETARË
 
  • PËRMBAJTJA FLETËS SË VOTIMIT PËR KRYETAR SIPAS BASHKIVE/KOMUNAVE NË ZGJEDHJET VENDORE 2011
  • PËRMBAJTJA E FLETËS SË VOTIMIT PËR KËSHILLTARË
  • PËRMBAJTJA E FLETËS SË VOTIMIT PËR KËSHILLTAR SIPAS BASHKIVE/KOMUNAVE NË ZGJEDHJET VENDORE 2011
LISTA SHUMEMËRORE
 
Lista shumemërore e subjekteve zgjedhore për këshillat e Njësive Vendore

Lista shumemërore e subjekteve zgjedhore për këshillat e Njësive Vendore të qarkut Tiranë

Lista shumemërore e subjekteve zgjedhore për këshillin e Bashkisë Tiranë

1. Aleanca Demokratike
2. Bashkimi Liberal Demokrat
3. Lëvizja për Zhvillim Kombëtar
4. Lëvizja Socialiste për Integrim
5. Partia Demokristiane e Shqipërisë
6. Lidhja Demokristiane Shqiptare
7. Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë
8. Partia Aleanca Arbnore Kombëtare
9. Partia Aleanca Demokristiane
10. Partia Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet
11. Partia Aleanca Popullore
12. Partia Balli Kombëtar Demokrat
13. Partia Balli Kombëtar
14. Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar
15. Partia Bashkimi Republikan Shqiptar
16. Partia Demokracia e Re Europiane
17. Partia Demokracia Sociale
18. Partia Demokratike e Bashkimit Mysliman të Shqipërisë
19. Partia Demokratike
20. Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet
21. Partia e Gjelbër
22. Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar
23. Partia e të Drejtave të Mohuara e Re
24. Partia Europiane Ekologjike
25. Partia G 99
26. Partia Komuniste e Shqipërisë
27. Partia Konservatore
28. Partia Lëvizja e Legalitetit
29. Partia Ligj dhe Drejtësi
30. Partia Ora e Shqipërisë
31. Partia Personat me Aftësi të Kufizuar
32. Partia Reformatore Demokratike
33. Partia Republikane Shqiptare
34. Partia Social Demokrate
35. Partia Socialiste e Shqipërisë
36. Partia Socialiste e Vërtetë 91
 
RAPORTET E AUDITIMIT PËR SUBJEKTET ZGJEDHORE
 
Raportet e Auditimit për subjektet zgjedhore në Zgjedhjet Vendore 2011

Aleanca për të Ardhmen
1. ALEANCA ARBNORE KOMBËTARE
2. PARTIA ARDHMËRIA SHQIPTARE
3. PARTIA BASHKIMI POPULLOR i PENSIONISTËVE SHQIPTAR
4. PARTIA BASHKIMI REPUBLIKAN SHQIPTAR
5. PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE
6. PARTIA DEMOKRATE PËR INTEGRIM E PROSPERITET
7. PARTIA DEMOKRATIKE E BASHKIMIT MYSLIMAN TË SHQIPËRISË
8. PARTIA DEMOKRISTIANE E SHQIPERISË
9. PARTIA E GJELBËR
10. PARTIA E PAJTIMIT KOMBËTAR
11. PARTIA E PUNËS E SHQIPERISË E RIORGANIZUAR
12. PARTIA E UNITETIT KOMBËTAR
13. PARTIA G 99
14. PARTIA LIGJ DHE DREJTËSI
15. PARTIA PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË EMIGRANTËVE
16. PARTIA PËR MBROJTJENE TË DREJTAVE TË PUNËTORVE TË SHQIPËRISË
17. PARTIA REFORMATORE DEMOKRATIKE

18 PARTIA RRUGA E LIRISË
19. PARTIA SOCIALDEMOKRATE
20. PARTIA SOCIALISTE E MODERUAR
21. PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË
22. PARTIA SOCIALISTE E VERTETE 91
23. PARTIA TOLERANCA E RE E SHQIPËRISË

Aleanca për Qytetarin
24. ALEANCA DEMOKRATIKE
25. ALEANCA EUROPIANE EKOLOGJIKE
26. BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT
27. LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM
28. LIDHJA DEMOKRISTIANE SHQIPTARE

29. PARTIA AGRARE AMBJENTALISTE E SHQIPËRISË
30. PARTIA ALEANCA DEMOKRISTIANE
31. PARTIA ALEANCA E MAQEDONASVE PËR INTEGRIM EUROPIAN
32. PARTIA ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET
33. PARTIA ALEANCA POPULLORE
34. PARTIA BALLI KOMBËTAR
35. PARTIA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT
36. PARTIA BASHKIMI DEMOKRAT SHQIPTAR
37. PARTIA DEMOKRACIA E RE EUROPIANE
38. PARTIA DEMOKRATIKE
39. PARTIA DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET
40. PARTIA E TË DREJTAVE TË MOHUARA E RE
41. PARTIA KONSERVATORE
42. PARTIA LEVIZJA E LEGALITETIT
43. PARTIA ORA E SHQIPËRISË
44. PARTIA PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR
45. PARTIA REPUBLIKANE SHQIPTARE

Jashte Koalicionit
46. ALEANCA PËR MIRËQENIE DHE SOLIDARITET
47. LËVIZJA PËR DREJTËSI E SHQIPTARËVE
48. LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR
49. PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT
50. PARTIA E ÇËSHTJEVE SHQIPTARE
51. PARTIA KOMUNISTE E SHQIPERISE
52. PARTIA KRISTIAN DEMOKRATE E SHQIPËRISË
53. PARTIA LËVIZJA PUNËTORE SHQIPTARE
54. PARTIA MENDIMI I DJATHTË LIBERAL
55. PARTIA MINORITETI ETNIK GREK PËR TË ARDHMEN

 
Raportet e Auditimit për kandidatët e pavarur
 
 
LISTA E AUDITËVE
 
Auditët e miratuar sipas Vendimit 1232, datë 07.11.2011 të KQZ-së

FLETET E VOTIMIT

TABELAT E REZULTATEVE
DOKUMENTAT E KANDIDIMIT
PJESMARRJA NE VOTIME