RAPORTE TË MONITORIMIT TË FUSHATËS ZGJEDHORE

Raport i ndermjetem monitorimi  per subjektin politik PS -  date 23.06.2017 - LIDHJA 1LIDHJA 2

Raport i ndermjetem monitorimi  per subjektin politik PDIU -  date 23.06.2017 - LIDHJA 1LIDHJA 2LIDHJA 3

Raport i ndermjetem monitorimi  per subjektin politik PD -  date 23.06.2017 - LIDHJA 1

Raport i ndermjetem monitorimi  per subjektin politik LSI -  date 23.06.2017 - LIDHJA 1LIDHJA 2

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik SFIDA

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSD

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PS

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PR

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PK

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDS

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDIU

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PD

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Partia Bashkimi Demokristian Shqiptar

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik MEGA

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik LSI 

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik LIBRA

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Partia Kristian Demokrate

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Fryma e Re Demokratike

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Aleanca Demokristiane

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Aleanca Popullore për Drejtësi

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Aleanca Demokratike

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Aleanca Arbnore Kombëtare

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik LSI - Durres

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDIU - Cërrik

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PS - Durres

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PS - Gramsh

-LISTAT E AUDITEVE 

NUMRAT E LLOGARIVE BANKARE TË SUBJEKTEVE

  • SPOTE TV/RADIO

 

 

  • POSTERA DHE FLETËPALOSJE

 

  

       

  

Numri i votuesve të rregjistruar ne listat e votimit 3.452.324
Numri total I qendrave te votimit 5.362
Numri/perqindja e qendrave te votimit qe kane derguar te dhena 5.360 / 99,96%
Numri total i votuesve qe kane votuar neper qendra qe kane derguar te dhena 1.613.975
Numri i femrave qe kane votuar neper qendra qe kane derguar te dhena 715.439
Numri i votave të vlefshme 1.582.150
Numri i votave te pavlefshme 31.843
Zgjedhes ne QV Te Perpunuara 3450726
Pjesemarrja e votuesve nga qendrat e votimit qe kane derguar te dhena 46,77%

 

VEZHGUESIT

Vëzhguesit e zgjedhjeve nuk kanë kufizime për të ndjekur çdo moment dhe etapë të procesit zgjedhor. Në zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 qershor 2017 u akredituan 5351 vëzhgues të huaj dhe vendas nga të cilët: 914 janë vëzhgues afatgjatë, 3362 janë vëzhgues afatshkurtër, 327 janë përkthyes dhe 748 janë përfaqësues të medias.