STRATEGJIA E EDUKIMIT
POSTERA
FLETËPALOSJE
ZGJEDHËSIT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

ZGJEDHJE PËR KUVEND 2013

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Këshillin Kombëtar të Personave me Aftësi të Kufizuar (KKPAK). Marrëveshja u nënshkrua nga Kryetarja e KQZ-së, Lefterije Luzi (Lleshi) dhe Kryetari i KKPAK-së, Sinan Tafaj, në datën  21 mars të vitit 2013. Objekt i kësaj marrëveshje është krijimi i kushteve dhe lehtësirave për personat me aftësi të kufizuar për ushtrimin e të drejtës së votës për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 23 qershor 2013.

Bashkëlidhur do të gjeni marrëveshjen e nënshkruar.

ZGJEDHËSIT E PAKICAVE KOMBËTARE