Author: Eni Gjinaj

Rendi i Ditës 10.10.2018

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e mërkurë, më datë 10.10.2018, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:  A. Shqyrtimi i projekt vendimit: 1. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të...

Read More