BALLOT MODEL

THE CONTENTS OF THE BALLOT PAPER 

MULTI-NAME LISTS OF CANDIDATES

Koalicioni "Aleanca për Punësim Mirëqenie dhe Integrim" me shkronja nistore (APMI)

Nr.

Subjekti Politik

Shkronjat nistore

1

Partia Demokratike

PD

2

Partia Republikane Shqiptare

PR

3

Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet

P.D.I.U

4

Levizja per Zhvillim Kombetar

LZHK

5

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqiperise

P.A.A.

6

Partia Levizja e Legalitetit

PLL

7

Partia Balli Kombetar

P.B.K

8

Partia Bashkimi Liberal Demokrat

BLD

9

Aleanca Demokratike

AD

10

Partia Balli Kombetar Demokrat

PBKD

11

Partia Demokristiane e Shqiperise

PDK

12

Partia e të Drejtave të Mohuara e Re

P.D.M.-e Re

13

PartiaMinoriteti Etnik Grek per te Ardhmen

M.E.G.A

14

Partia Konservatore

KONS

15

Partia Ora e Shqiperise

P.O.SH

16

Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar

PBD

17

Partia Aleanca e Maqedonasve per Integrim Europian

A.M.I.E

18

Partia Lidhja Demokristiane e Shqiperise

L.D.K

19

Partia Emigracionit Shqiptar

PESH

20

Partia Lëvizja Shqipëria e Re

PLSHR

21

Partia e te Drejtave te Mohuara

P.D.M.

22

Partia Bashkimi Popullor I Pensionisteve Shqiptar

PBPPSH

23

Partia Aleanca per Demokraci dhe Solidaritet

ADS

24

Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare

P.R.V.SH.

25

Partia Demokracia e Re Europiane

P.D.R.E

Koalicioni "Aleanca për Shqipërinë Europiane" me shkronja nistore (ASHE)

Nr. Subjekti Politik Shkronjat nistore
1 Partia Socialiste e Shqiperise PS
2 Aleanca Arbnore Kombetare AAK
3 Aleanca përBarazi dhe Drejtësi Europiane ABDE
4 Partia Ambjentaliste PA
5 Partia Ardhmërija Shqiptare PASH
6 Partia Bashkimi Republikan Shqiptar PBR
7 Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet P.D.I.P
8 Partia e Çështjeve Shqiptare P.Ç.SH
9 Partia e Gjelber P.GJ
10 Partia e Punës e Shqipërisë P.P.Sh
11 Partia e Reformave Demokratike Shqiptare P.R.D.Sh
12 Partia Unitetit Kombetar PUK
13 Partia G 99 G 99
14 Partia Komuniste e Shqipërisë PKSH
15 Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori PKSH- 8Nëntori
16 Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë PKDSH
17 Partia Levizja Demokratike per Ndryshim P.L.D.N
18 Partia Lëvizja për Drejtësi e Shqiptarëve LDSH
19 Partia Mendimi I Djathte Liberal MDL
20 Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve P.M.D.E
21 Partia Personat me Aftësi të Kufizuar PPAK
22 Partia Rruga e Lirisë PRRL
23 Partia Shqiptare Atdheu PSHA
24 Partia Socialpuntore Shqiptare PSP
25 Partia Socialiste e Moderuar PSM
26 Partia Socialiste e Vertete 91 PSV 91
27 Partia Toleranca e Re e Shqipërisë P.T.R. e Shqipërisë
28 Partia Ligj dhe Drejtësi PLiDr
29 Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare P.L.P.SH
30 Partia Lëvizja Socialiste për Integrim LSI
31 Partia Bashkimi per te Drejtate Njeriut PBDNJ
32 Partia Demokracia Sociale P.D.S
33 Partia Social Demokrate PSD
34 Partia Aleanca Demokristianee Shqiperise ADK
35 Partia Pajtimit Kombëtar P.P.K.
36 Partia Aleanca Popullore AP
37 Partia e Punes e Shqiperise e Riorganizuar P.P.SH.R

PARTITE JASHTE KOALICIONEVE

Nr. Subjekti Politik Shkronjat nistore
1 Aleanca Kuq e Zi AK
2 Fryma e Re Demokratike FRD
3 Partia Lidhja per Drejtesi e Progres LDP
4 Partia Popullore Kristian Demokrate e Shqipërisë PPKDSH

List of parties registered at the CEC in 2013 Assembly elections 

RAPORTET E AUDITIMIT PËR SUBJEKTET ZGJEDHORE

PARTIA ALEANCA DEMOKRISTIANE

ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET

PARTIA ALEANCA POPULLORE

PARTIA BALLI KOMBËTAR

PARTIA BASHKIMI DEMOKRAT SHQIPTAR

PARTIA BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT

PARTIA FRYMA E RE DEMOKRATIKE

PARTIA G 99

PARTIA LEVIZJA PER DREJTESI E SHQIPTAREVE

PARTIA LEVIZJA PUNETORE SHQIPTARE

PARTIA LIDHJA DEMOKRISTIANE SHQIPTARE

PARTIA LEVIZJA SOCIALISTE PER INTEGRIM

LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR

PARTIA MINORITETI ETNIK GREK PËR TË ARDHMEN

PARTIA ALEANCA DEMOKRATIKE

PARTIA BASHKIMI REPUBLIKAN SHQIPTAR

PARTIA E TË DREJTAVE TË MOHUARA E RE

PARTIA E GJELBËR

LËVIZJA "SHQIPËRIA E RE"

PARTIA LIDHJA PËR DREJTËSI DHE PROGRES

PARTIA "LIGJ DHE DREJTËSI"

PARTIA E PAJTIMIT KOMBËTAR

PARTIA POPULLORE KRISTIANDEMOKRATE E SHQIPËRISË

PARTIA E REFORMAVE DEMOKRATIKE SHQIPTARE

PARTIA SOCIALISTE E MODERUAR

PARTIA SOCIALPUNËTORE SHQIPËTARE

PARTIA DEMOKRACIA E RE EUROPIANE

PARTIA BASHKIMI I TË DREJTAVE TË NJERIUT

PARTIA DEMOKRATIKE

PARTIA DEMOKRISTIANE E SHQIPËRISË

PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE

PARTIA “EMIGRACIONI SHQIPTAR”

PARTIA KONSERVATORE

PARTIA KOMUNISTE E SHQIPËRISË 8 NËNTORI

PARTIA KOMUNISTE E SHQIPERISE

PARTIA LËVIZJA DEMOKRATIKE PËR NDRYSHIM

PARTIA LEVIZJA E LEGALITETIT

PARTIA ORA E SHQIPERISE

PARTIA PERSONA ME AFTËSI TË KUFIZUAR

PARTIA SOCIALISTE

PARTIA SHQIPTARE ATDHEU

PARTIA TOLERANCA E RE E SHQIPERISE

NUMRAT E LLOGARIVE BANKARE TË SUBJEKTEVE

Nr Emri i Partise Shkronja nistore Banka Nr I Llogarise( LEK) Ibani Kodi Swift
1 Partia Bashkimi Popullor I Pensionisteve Shqiptare PBPPSH RZB 0000776127 AL 65202510020000000000 776127 SGSBALTX
2 Levizja per Zhvillim Kombetar LZHK Tirana Bank 0135-382049-100 AL11 2061 1145 0000 1353 8204 9100 TIRBALTR
3 Partia Personat me Aftesi te Kufizuar PPAK RZB 0000431140 AL 25202110990000000000 431140 SGSBALTX
4 Partia e Pajtimit Kombetar PPK Tirana Bank 0160-247816-001 AL 17206110660000160247816001  
5 Partia Socialpuntore Shqiptare PSP Banka e bashkuar e Shqiperise 17-04-003091267359 AL 43203100491704003091267359  
6 Partia Kristiandemokrate e Shqiperise PKDSH BKT 402668056 AL 4920511021668056 CLTJCLALLS  
7 Partia Levizja Demokratike per ndryshim PLDN CREDINS 00000467556 AL 28212110470000000000 467556  
8 Partia e Gjelber PGJ RZB 0002047195    
9 Levizja Socialiste Per Integrim LSI CREDINS 00000499499 AL 90212110160000000000 499499  
10 Partia Socialiste e Shqiperise PS CREDINS 288405 AL 05212110160000000000 288405  
11 Partia Socialiste e Shqiperise PS BKT 40127430 AL 4920511014273430 CLTJCLALLA NCBAALTX
12 Partia e te Drejtave te Mohuara PDM RZB 0000762763 AL 97202110440000000000 762763  
13 Partia per Mbrojtjen e te Drejtave te Emigranteve PMDE NBG Bank   AL 42901110440017208860000017 ETHNALTX
14 Partia Socialiste e Moderuar PSM Tirana Bank 0180-382038-100    
15 Partia Demokristiane e Shqiperise PDK Tirana Bank 0135-382050-100 AL 74206111450000135382050100 TIRBALTR

SPOTS/TV

POSTERS AND LEAFLETS