KOALICIONET

Zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të njësisë së qeverisjes vendore datë 03.11.2013

ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KORÇË, QARKU KORÇË

Koalicionin Aleanca për Shqipërinë Europiane, (ASE) si subjekt zgjedhor pjesëmarrës në zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Korçë, Qarku Korçë, të datës 03.11.2013 me parti pjesëtare të tij si më poshtë:

1. Partia Socialiste e Shqipërisë 

2. Partia Lëvizja Socialiste për Integrim 

Koalicionin Aleanca për Qytetarinë Korçare, (AQK) si subjekt zgjedhor pjesëmarrës në zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Korçë, Qarku Korçë, të datës 03.11.2013 me parti pjesëtare të tij si më poshtë:

1. Partia Demokratike e Shqipërisë

2. Partia Republikane Shqiptare

ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KARBUNARË, QARKU FIER,

Koalicionin Aleanca për Karbunarën, (AK) subjekt zgjedhor pjesëmarrës në zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Komunës Karbunarë, Qarku Fier, të datës 03.11.2013 me parti pjesëtare të tij si më poshtë:

1. Partia Demokratike e Shqipërisë 

2. Partia Republikane Shqiptare

Koalicionin Aleanca për Shqipërinë Europiane, (ASE) subjekt zgjedhor pjesëmarrës në zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Komunes Karbunarë, Qarku Fier, të datës 03.11.2013 me parti pjesëtare të tij si më poshtë:

3. Partia Socialiste e Shqipërisë 

4. Partia Lëvizja Socialiste për Integrim

LISTA E PARTIVE

ZGJEDHJE TË PJESSHME 03.11.2013

Zgjedhje të pjesshme për Kryetar të njësisë së qeverisjes vendore datë 03.11.2013

Kandidat për Kryetar në zgjedhjet e pjesëshme për kryetarin e Bashkisë Korçë
 

1. Z. Sotiraq Thomaq Stratobërdha i mbështetur nga Koalicioni “Aleanca për Qytetarinë Korçare” (AQK) 

2. Z.Sotirqa Melka Filo i mbështetur nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane” (ASE)

Kandidat për Kryetar në zgjedhjet e pjesëshme për kryetarin e Komunës Karbunar

1. Z. Mynyr Xhevdet Shehu i mbështetur nga Koalicioni “Aleanca për Karbunarën” (AK) 

2. Z. Bektash Daut Nexha i mbështetur nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane” (ASE)

COMMISSIONS - PARTIAL ELECTIONS 

MODELET E KANDIDIMIT

MODELET E KANDIDIMIT, QË  DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET E PJESËSHME PËR KRYETAR NË DISA NJËSI TË QEVERISJES VENDORE QË DO TË ZHVILLOHEN NË DATË 23 QERSHOR 2013

Model 05 K - DJ - Deklarate e kandidatit

Model 06 K - DJ - Deklarate e kandidatit te mbeshtetur nga zgjedhesit

Model 07 K - DJ - Formulari Tip per mbledhjen e nenshkrimeve per kandidatin e propozuar nga zgjedhesit

Participation 03.11.2013

-PJESËMARRJA NË ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE KOMUNA KARBUNARË
 
 Pjesëmarrja në zgjedhjet për Kryetar të njesisë së qeverisjes vendore Komuna Karbunarë

-PJESËMARRJA NË ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE BASHKIA KORÇË:

Pjesëmarrja në zgjedhjet për Kryetar të njesisë së qeverisjes vendore Bashkia Korçë

 Participation 01.09.2013

-PJESËMARRJA NË ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË NJESISË SË QEVERISJES VENDORE KOMUNA DARDHAS

Pjesëmarrja në zgjedhjet për Kryetar të njesisë së qeverisjes vendore Komuna Dardhas
-PJESËMARRJA NË ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË NJESISË SË QEVERISJES VENDORE KOMUNA RRETHINA
 
Pjesëmarrja në zgjedhjet për Kryetar të njesisë së qeverisjes vendore Komuna Rrethina

 Results 03.11.2013

-REZULTATET PARAPRAKE PËR KRYETAR TË KOMUNËS KARBUNARË

Rezultatet për Kryetar të Komunës Karbunarë

 
-REZULTATET PARAPRAKE PËR KRYETAR TË BASHKISË KORÇË
 
Rezultatet për Kryetar të Bashkisë Korçë

 Results 01.09.2013

-REZULTATET PARAPRAKE PËR KRYETAR TË KOMUNËS DARDHAS
Rezultatet paraprake për Kryetar të Komunës Dardhas
-REZULTATET PARAPRAKE PËR KRYETAR TË KOMUNËS RRETHINA
Rezultatet paraprake për Kryetar të Komunës Rrethina
 
SPOTE TV/RADIO 
 
Fushata sensibilizuese për Zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Njësisë së Qeverisjes Vendore datë 03.11.2013