VENDIM 173 datë 16.04.2019

PËR EMËRIMIN KRYESISHT TË SEKRETARËVE TË DISA KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 172 datë 16.04.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ Nr. 33, SEKRETARIT TË KZAZ Nr. 33, SEKRETARIT TË KZAZ Nr. 35, SHKARKIMIN DHE EMËRIMIN KRYESISHT TË SEKRETARIT TË KZAZ NR. 70, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019 PËR EMËRIMIN KRYESISHT TË SEKRETARËVE TË DISA KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 153 datë 11.04.2019

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN Nr. 1, DATË 31.05.2017 “PËR PËRDORIMIN E MATERIALEVE PROPAGANDISTIKE DHE VENDET PËR AFISHIMIN E TYRE GJATË FUSHATËS ZGJEDHORE”

VENDIM 152 datë 11.04.2019

PËR MIRATIMIN E FORMATEVE TË STANDARTIZUARA TË RAPORTIT TË AUDITIMIT TË FONDEVE TË PËRFITUARA DHE TË SHPENZUARA NGA PARTITË POLITIKE GJATË VITIT KALENDARIK, RAPORTIT TË AUDITIMIT TË FONDEVE TË PËRFITUARA DHE TË SHPENZUARA NGA PARTITË POLITIKE PËR FUSHATËN ZGJEDHORE DHE RAPORTIT TË MONITORIMIT TË FUSHATËS ZGJEDHORE

Modeli 1

Modeli 2

Modeli 3

VENDIM 151 datë 11.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA ORA E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 150 datë 11.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA BASHKIMI DEMOKRAT SHQIPTAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 149 datë 11.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 148 datë 11.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 147 datë 11.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KORÇË, Z. FATMIR ALI GUDA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 146 datë 11.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, Z. OLSI BEHAR ÇUKAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 145 datë 11.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, Z. DILAVER IDAI KAMBERAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 144 datë 11.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, Z. FITIMTAR SEFEDIN ZEKTHI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 143 datë 11.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DIBËR, Z. AGRON AHMEDAN QOKU PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 139 datë 09.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA SOCIALDEMOKRATE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 138 datë 09.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA PËR LIRI, DEMOKRACI DHE ETIKË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 137 datë 09.04.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DIBËR, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 136 datë 09.04.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KORÇË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 135 datë 09.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU ELBASAN, ZNJ. EDLIRA NURI ÇEKREZI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 134 datë 09.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU KORÇË ZNJ. BRUNILDA KOZMA PASKALI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 133 datë 09.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU LEZHË, Z. KLAJTI NIAZI REÇI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 132 datë 09.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU LEZHË, Z. LUIGJ MARK GJERGJI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 131 datë 09.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, Z. SHKËLQIM BAJRAM FORTUZI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 130 datë 09.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU VLORË, Z. LORENC SAZAN DANAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 129 datë 09.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KORÇË, Z. KRISTIANO AUREL KOÇIBELLIPËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 128 datë 09.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, Z. ARVIT RIDVAN BUSHATI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 127 datë 04.04.2019

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 4, DATË 19.02.2013 PËR PROCEDURAT E PËRZGJEDHJES DHE TRAJNIMIT TË SHTETASVE QË MUND TË EMËROHEN KRYESISHT NGA KQZ, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË KRIJUAR NË KZAZ DHE KQV

VENDIM 126 datë 04.04.2019

PËR CAKTIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019, TË PROPOZUAR NGA PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË

Lidhja 1

VENDIM 125 datë 04.04.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 122 datë 04.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, Z. ANTON LUIGJ KOKAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 121 datë 04.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. FUAD HAJREDIN HAXHIYMERI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 120 datë 04.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. FATBARDH MEHMET PLAKU PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 119 datë 04.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, ZNJ. ZAMIRA XHEVAT MERNICA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 118 datë 04.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, Z. BLENDI FERDINAND HIMÇI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 117 datë 04.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU VLORË, Z. HARIZ SABRI MEMA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 116 datë 04.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. FLAMUR LUTFI HOXHA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 115 datë 04.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. BLENDI BUJAR SULAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 114 datë 02.04.2019

PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019, TË PROPOZUAR NGA PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË

Lidhja 1

VENDIM 112 datë 27.03.2019

SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR EMËRIMIN E EKSPERTËVE KONTABËL TË LIÇENSUAR, TË CILËT DO  TË KRYEJNË AUDITIMIN E FONDEVE TË PËRFTUARA DHE TË SHPENZUARA NGA PARTITË POLITIKE PËR VITIN KALENDARIK 2018

VENDIM 111 datë 27.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PARTIA MINORITETI ETNIK GREK PËR TË ARDHMEN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 110 datë 27.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PARTIA ARDHMËRIA SHQIPTARE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 109 datë 27.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PARTIA DEMOKRACIA E RE EUROPIANE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 108 datë 27.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PARTIA ALEANCA PËR BARAZI DHE DREJTËSI EUROPIANE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 107 datë 27.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PARTIA DEMOKRATE PËR INTEGRIM E PROSPERITET PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 106 datë 27.03.2019

PËR CAKTIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 105 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, ZNJ. ANA MUHAMET KADILLARI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 104 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, ZNJ. BESMIRA NEVRUS PETRITI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 103 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, ZNJ. ENKELEJDA BUJAR SALLAKU PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 102 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU TIRANË, Z. KLEVI BUJAR POJANA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 101 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, ZNJ. ZANA ZEF PRELA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 100 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, Z. GJOK TOM ULDEDAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 99 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU LEZHË, Z. MARTIN DED BIBA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 98 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KUKËS, Z. MIFTAR TAHIR DAUTI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 97 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KORÇË, ZNJ. MARTA KOZMA MALE PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 96 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU GJIROKASTËR, ZNJ. MIMOZA BEJTASH ÇOMO PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 95 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, ZNJ. HELENIDA ARISTOTEL SAVA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 94 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, Z. VULLNET RUSTEM TOPALLI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 93 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU BERAT, ZNJ. LLAMBRIOLA DHIMITËR MISTO PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 92 datë 27.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU VLORË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 91 datë 27.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU SHKODËR, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 90 datë 27.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 89 datë 20.03.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT NGA LISTA SHUMEMËRORE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË SARANDË, Z. MYZAFER FERRIK SHAMETI, NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 88 datë 20.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU VLORË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 87 datë 20.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU FIER, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 86 datë 20.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 85 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, ZNJ. AURORA ZOI KOROVESHI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 84 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, ZNJ. LULJETA KADRI SEJKO PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 83 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU ELBASAN, ZNJ. RUDINA JANI MITA, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË PËR SHKAK TË PËRFUNDIMIT TË PARAKOHSHËM TË MANDATIT TË DEPUTETIT

VENDIM 82 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU BERAT, ZNJ.REXHINA SHKËLQIM LIMJA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 81 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KORÇË, ZNJ. SOELA ARIAN MYRTOLLARI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 80 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU TIRANË, Z. ARDIT PETRIT ÇELA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 79 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, ZNJ. DEJANA ENIS BURGIJA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 78 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU KORÇË, Z. PIRO LEONIDHA KAPURANI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 77 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DIBËR, Z. EDMOND XHELADIN ISAKU PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 76 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU LEZHË, ZNJ. ENKELEJDA MARK RICA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 75 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU LEZHË, Z. PREÇ GJON ZOGAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 74 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KORÇË, Z. ANDREA NESTI MANO PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 73 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU VLORË, Z. DASHAMIR MEHMET TAHIRI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 72 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, Z. AGRON ENVER DUKA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 71 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, ZNJ. ORJETA ZEF SHKAMBI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 70 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, ZNJ. ORIONA TOMOR KURTESI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 69 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, ZNJ. DENISA ASTRIT MEÇI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 68 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, ZNJ. BENARDETA NIKOLLË SYKU PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 67 datë 20.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA LËVIZJA PUNËTORE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 66 datë 20.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA E TË DREJTAVE TË MOHUARA” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 65 datë 20.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË PUNËTORËVE TË SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 64 datë 20.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 63 datë 20.03.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 62 datë 12.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KORÇË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 61 datë 12.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KUKËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 60 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU VLORË, ZNJ. MATILDA LEONIDHA QURKU PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 59 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU VLORË, Z. ARBEN PETRIT RISTANI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 58 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU VLORË, Z.SOKOL DURIM DERVISHAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 57 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, ZNJ. INA ZAMIR HAXHIJA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 56 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, ZNJ. BARBARA DHURIM DODA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 55 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. GERTI JUSUF BOGDANI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 54 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, ZNJ. MIRELA FATMIR DRAGONI (TABAKU) PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS TË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 53 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU SHKODËR, Z. DRITAN RIFAT HYLLI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 52 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DIBËR, ZNJ. DENISA NAZMI VATA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 51 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, ZNJ. ELIZABETA AGIM KURTI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 50 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU FIER, ZNJ.ERISA PIRO XHIXHO PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 49 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, ZNJ. NADA RUSHAN KRYPA (TAPIJA) PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 48 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, ZNJ. SINDI ISUF DAIU, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 47 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, Z. TAULANT SELMAN ZENELI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 46 datë 11.03.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhje

VENDIM 45 datë 11.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 44 datë 11.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU GJIROKASTËR, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 43 datë 11.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 42 datë 11.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU LEZHË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 41 datë 11.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU BERAT, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 40 datë 11.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA KOMBËTARE KONSERVATORE ALBANIA ” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 39 datë 11.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA EMIGRACIONIT SHQIPTAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 38 datë 11.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA SOCIALISTE E MODERUAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 37 datë 11.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA UNITETIT KOMBËTAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 36 datë 04.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 35 datë 04.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU DIBËR, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 34 datë 04.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU ELBASAN, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 33 datë 04.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 32 datë 04.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA KRISTIAN DEMOKRATE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 31 datë 04.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA ALEANCA DEMOKRISTIANE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 30 datë 26.02.2019

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË TRAJNIMIT TË KOMISIONIT TË ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR, PJESA E PARË,
PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Fletore pune KZAZ pjesa IManuali KZAZ pjesa I

VENDIM 29 datë 26.02.2019

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR PËR VEPRIMTARINË E KQZ-SË PËR VITIN 2018, QË DO T’I PARAQITET KUVENDIT TË SHQIPËRISË

RAPORTI

VENDIM 28 datë 22.02.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA E GJELBËR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 27 datë 22.02.2019

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2019

Lidhja

VENDIM 26 datë 11.02.2019

“PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019”

Lidhja

VENDIM 25 datë 11.02.2019

PËR SHPËRNDARJEN E FONDEVE VJETORE PARTIVE POLITIKE NË FORMËN E NDIHMËS FINANCIARE VJETORE PËR VITIN 2019

Lidhja

VENDIM 24 datë 11.02.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT NGA LISTA SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E BASHKISË BERAT, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 23 datë 01.02.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Model kandidimiModel Vendime KZAZ

VENDIM 22 datë 01.02.2019

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN Nr. 2, DATË 29.01.2013 “PËR CAKTIMIN E RREGULLAVE PËR DEPOZITIMIN DHE VERIFIKIMIN E DOKUMENTACIONIT TË KANDIDIMIT DHE AFATET PËR PUBLIKIMIN E LISTAVE TË KANDIDATËVE

VENDIM 21 datë 01.02.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhje 1

VENDIM 20 datë 01.02.2019

PER MIRATIMIN E STRATEGJISË PËR EDUKIMIN ZGJEDHOR TË SHTETASVE PËR ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Strategjia për Edukimin Zgjedhor të Shtetasve, 2019

VENDIM 19 datë 01.02.2019

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTIVE QË DO TË PROPOZOJNË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-VE NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Lidhje 1

VENDIM 18 datë 01.02.2019

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË DO TË PROPOZOJNË ANËTARËT E KZAZ-VE, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 17 datë 01.02.2019

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SË TRAJNIMIT TË KOMISIONERËVE ZGJEDHORË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Materialet e Strategjise

VENDIM 16 datë 18.01.2019

PËR CAKTIMIN E NJËSIVE ADMINISTRATIVE KU DO TË KRIJOHEN SELITË E KZAZ-VE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhje 1

VENDIM 15 datë 18.01.2018

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË DHOMËS SË FSHEHTËSISË  QË DO TË PËRDORET PËR  ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhje 1

VENDIM 14 datë 18.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KODEVE TË SIGURISË  QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 13 datë 18.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË PROCESVERBALEVE TË ADMINISTRIMIT TË  MATERIALEVE ZGJEDHORE QË DO TË PËRDOREN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Modele Procesverbale – 2019; Specifikimet e Procesverbaleve 

VENDIM 12 datë 18.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË SHENJAVE DALLUESE, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1; Modelet e Shenjave dalluese

VENDIM 11 datë 18.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Modelet e fletëve të votimit

VENDIM 10 datë 18.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GN-JA DHE KZAZ-JA PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE TË ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Modelet e dokumentave që përdor GN-ja dhe KZAZ-ja

VENDIM 9 datë 15.01.2019

PËR NGRITJEN E ZYRAVE RAJONALE ZGJEDHORE, CAKTIMIN E NUMRIT TE PERSONELIT DHE VENDODHJES SË TYRE,  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhje 1

VENDIM 8 datë 15.01.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhje 1

VENDIM 7 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT QË DO TË PËRDORET NGA KOMISIONI I QENDRËS SË VOTIMIT, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30.06.2019

Modelet e punës së KQV-së

VENDIM 6 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TË PUNËS SË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE  TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Modelet e Dokumentave te KZAZ-së

VENDIM 5 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË ZARFAVE TË SIGURISË, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1, Modelet e Zarfave

VENDIM 4 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KZAZ-TË, KQV-TË, KRYETARËT E KQV-VE DHE VULËS REZERVË PËR KQV-NË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1, Lidhja 2, Lidhja 3, Lidhja 4

VENDIM 3 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E LLOJIT DHE SPECIFIKIMEVE TË BOJËS TIMBRUESE QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE  TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 2 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE SPECIFIKIMEVE TË  KUTISË SË MATERIALEVE ZGJEDHORE  QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 1 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË  KUTISË SË VOTIMIT QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE  TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1