Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Kreu

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Njoftime për shtyp

27

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në zbatim të nenit 95 të Kodit të Procedurave Adminstrative i cili parashikon se:“Organi publik deklaron të përfunduar procedurën administrative pa një vendim përfundimtar mbi çështjen, kur objekti për të cilin kishte nisur procedura apo qëllimi i tij është bërë i pamundur”

[Lexoni artikullin e plotë...]

25

Deklarata e zëdhënëses së KQZ-së, Drilona Hoxhaj. 
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes kësaj deklarate publike i bën apel ekspertëve kontabël të licensuar që të shprehin interesin e tyre pranë KQZ-së, për auditimin e fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit kalendarik 2016 në zbatim nenit 92 të Kodit Zgjedhor. 

[Lexoni artikullin e plotë...]

24

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e dtës së sotme, shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet: 
1. Për miratimin e manualit të trajnimit të Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 18 qershor 2017.

[Lexoni artikullin e plotë...]

Page 5 of 120First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last   

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

 

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize

Rrjete Sociale Maximize

VIZITORËT ONLINE Maximize