Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Kreu

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Njoftime për shtyp

07

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin: 
- “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për Këshillat Bashkiak, në zbatim të ligjit nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

[Lexoni artikullin e plotë...]

05

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projekvendimin: 
- “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për Këshillin Bashkiak Kavajë, në zbatim të ligjit  nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. . . . .

[Lexoni artikullin e plotë...]

31

KQZ rizgjidhet anëtar i Bordit Ekzekutiv të A-WEB.

Shoqata Botërore e Trupave Zgjedhore  (A-WEB) rizgjodhi si anëtar të Bordit Ekzekutiv të A-WEB, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Kryetari, z. Klement Zguri.

[Lexoni artikullin e plotë...]

Page 10 of 168First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last   

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

 

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize

Rrjete Sociale Maximize

VIZITORËT ONLINE Maximize