Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Kreu

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Njoftime për shtyp

10

KQZ merr pjesë në Konferencën e 26-të Vjetore dhe Takimin e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqatës së Zyrtarëve Zgjedhore Europianë (ACEEEO).
Në Konferencën e 26-të Vjetore dhe Takimin e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqatës së Zyrtarëve Zgjedhore Europianë (ACEEEO), e cila zhvilloi punimet në datat 8-10 Shtator në Sofie të Bullgarisë, mori pjesë në cilësinë e anëtarit edhe delegacioni i KQZ-së i kryesuar nga Kryetari, z. Klement Zguri.  
Konferenca, me temë “Votuesit e Ndërgjegjshëm në Epokën Dixhitale”, u organizua nga Sekretariati i Shoqatës në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Bullgarisë. 
Si pjesë e një strategjie afatgjatë, ACEEEO përmes konerencës synon të të ofrojë asistencë për organet e menaxhimit zgjedhor për t'u përballur me sfidat e shekullit 21 që vijnë si rrjedhojë e ndryshimeve të kushteve teknike të komunikimit në procesin zgjedhor. 
Zyrtarë të lartë zgjedhorë të Trupave të Administrimit Zgjedhor të vendeve të ndryshme të botës si dhe eksperte zgjedhorë, e trajtuan  temën “Votuesit e Ndërgjegjshëm në Epokën Dixhitale”, duke referuar eksperiencat dhe praktikat më të mira nga zgjedhjet e zhvilluara në vende të ndryshme gjatë vitit 2017. Në fokus të referimeve ishte roli i Trupave të Menaxhimit të Zgjedhjeve në ndërgjegjësimin e votuesve në epokën dixhitale; mënyrat e reja të informimit të votuesve; nevoja të veçanta të votuesve të rinj. 
Në mbledhjen e 26-të të Asamblesë së Përgjithshme të ACEEEO-s, ish-kryetares së KQZ-së, zj. Lefterije Luzi i’u dha certifikatë mirënjohje për kontribut të shquar në veprimtarinë e shoqatës.

Actions: E-mail | Permalink |

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

 

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize

Rrjete Sociale Maximize

VIZITORËT ONLINE Maximize