Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Kreu

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Njoftime për shtyp

12

Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mori pjesë në workshopin “Sruktura e mbikëqyrjes së financimit të partive politike dhe të fushatave zgjedhore”, organizuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës. 

Ky workshop vjen në kuadër të projektit që KQZ me mbështetjen e Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës dhe Instituit Demokratik Amerikan (NDI) po zhvillon mbi financimin e partive politike, kontrollin financiar të fushave zgjedhore  me synimin për ngritjen e sturkturës mbikqyrëse dhe forcimi i kapaciteteve të KQZ. 
Aktiviteti do të vijojë ditën e dytë me trajnimin e ekspertëve finaciarë që monitoruan fushatën zgjedhore të 25 qershorit  dhe auditët të cilët auditojnë financat e partive politike. 

Fjala e plotë të Kryetarit të KQZ-së, z. Klement Zguri.
Actions: E-mail | Permalink |

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

 

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize

Rrjete Sociale Maximize

VIZITORËT ONLINE Maximize