Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Kreu

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Njoftime për shtyp

11

KQZ, KiE dhe NDI tajnojnë financierët e partive politike   

Sot, u zhvillua trajnimi mbi  "Raportimin e subjekteve zgjedhore, korniza ligjore dhe format-raporti i satndardizuar i KQZ", për financierët e partive politike, të organizuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bashkëpunim me Këshilli i Evropës dhe Institutin Demokratik Amerikan.

Aktiviteti kishte si qëllim që të lejojë pjesëmarrësit të kuptojnë mirë detyrimet ligjore për raportimin financiar dhe të rrisin kapacitetet e tyre për të siguruar një zbatim efektiv të kërkesave të raportimit bazuar në modelet e reja të miratuara nga KQZ.

Programi i Trajnimit synoi ndërtimin e kapaciteteve të partive politike për të paraqitur raportet financiare në përputhje me kërkesat ligjore dhe  përfshiu ushtrime dhe shembuj konkretë për kryefinancierët e partive politike për të siguruar një zbatim efektiv të kërkesave për raportimin financiar sipas format-raportit të ri. 


Actions: E-mail | Permalink |

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

 

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize

Rrjete Sociale Maximize

VIZITORËT ONLINE Maximize