Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Kreu

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Njoftime për shtyp

14

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi projektvendimet: 
- “Për shqyrtimin e raporteve të auditëve teknicien, Andi Erebara dhe Armando Teliti”.
 Rekomandimet e auditëve teknicien do t’i dërgohen Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile.
- “Për miratimin e  vëzhguesve afatgjatë  të “Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë për        vëzhgimin e zgjedhjeve për kryetar në Bashkinë Kavajë, të datës 07 Maj 2017”. 
KQZ vendosi akreditimin e 21 (njëzet e një) vëzhguesve afatgjatë. 
- “Për lirimin dhe emërimin e një anëtari të KZAZ-së nr.42, për zgjedhjet për Kryetarin e Bashkisë Kavajë, Qarku Tiranë, të datës 7 maj 2017”.
- “Për caktimin e disa qendrave të votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për Kryetarin e Bashkisë Kavajë,  të datës 7 maj 2017”.
KQZ shqyrtoi rezultatin e verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme, në zbatim të  ligjit nr. 138/2015 për funksionarët publik. 
KQZ vendosi shpalljen e pavlefshmërisë dhe përfundimin e parakohshëm të mandatit për funksionarët:
1. Z.Ardian Marku, anëtar i Këshillit të Bashkisë Lezhë.
2. Z.Xhevdet Sopaj, anëtar i Këshillit të Bashkisë Kukës.

Actions: E-mail | Permalink |

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

 

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize

Rrjete Sociale Maximize

VIZITORËT ONLINE Maximize