Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e premte, më datë 22.02.2019, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt vendimeve:  

1. “Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore për vitin 2019”

2. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor , Partia e Gjelbër në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30.06.2019”.

Materialet e Mbledhjes