Prokurime

NJOFTIM KLASIFIKIMI

PROCEDURA E ANKANDIT: Shitje letre (fletë votimi) në sasinë e parashikuar 44.954 kg, me vlerë fillestare 157.339 lekë Njoftimi i publikimit: Buletini nr. 12, datë. 17.03.2020 – fq. 325-326 Data dhe ora e zhvillimit te...

Read More
Loading

Rendi i Ditës

  • NJOFTIM Për thirrjen e mbledhjes së KOMISIONIT RREGULLATOR

    Komisioni Rregullator, ditën e premte, më datë 20.11.2020, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt-rregullores: “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor”. Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve  dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE