Prokurime

NJOFTIM KLASIFIKIMI

PROCEDURA E ANKANDIT: Shitje letre (fletë votimi) në sasinë e parashikuar 44.954 kg, me vlerë fillestare 157.339 lekë Njoftimi i publikimit: Buletini nr. 12, datë. 17.03.2020 – fq. 325-326 Data dhe ora e zhvillimit te...

Read More
Loading

Rendi i Ditës

  • Për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve më datë 30.06.2020

    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 30.06.2020, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt-vendimit: “Për miratimin e fletës tip sipas kërkesës së Institutit Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve, për nismën ligjvënëse të zgjedhësve në Republikën e Shqipërisë”. Për miratimin e fletës tip sipas kërkesës së komitetit […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE