Njoftime ALL

Loading

Rendi i Ditës

  • Për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve më datë 10.03.2020

    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 10.03.2020, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt-vendimeve: Vazhdimi i shqyrtimit të kërkesës së 12 nismëtarëve, me objekt “Për fillimin e procedurave për referendum të përgjithshëm për çështje të rëndësisë së veçantë”. “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE