Category: Njoftime ALL

Loading

Rendi i Ditës

  • RENDI I DITËS 17.07.2019, ORA 10:30

    Bazuar në nenin 22, pika 2, e Kodit Zgjedhor, nenin 12 të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Kërkojmë marrjen e masave për njoftimin e mbledhjes të KQZ-së, thirrur më datë 17.07.2019, Ora 10:30, me rend dite: Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Vorë, Qarku Tiranë, për zgjedhjet për […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE