Njoftime ALL

NJOFTIM KLASIFIKIMI

PROCEDURA E ANKANDIT: Shitje letre (fletë votimi) në sasinë e parashikuar 44.954 kg, me vlerë fillestare 157.339 lekë Njoftimi i publikimit: Buletini nr. 12, datë. 17.03.2020 – fq. 325-326 Data dhe ora e zhvillimit te...

Read More
Loading

Rendi i Ditës

  • Për thirrjen e mbledhjes së KOMISIONIT RREGULLATOR

    Komisioni Regullator, ditën e hënë, më datë 26.10.2020, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: 1- Shqyrtimi dhe miratimi i projektrregullores për organizimin e mbledhjeve të Komisionit Rregullator. Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e njoftimeve. […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE