Category: Rendi i Ditës

RENDI I DITËS 22.06.2019, ORA 12:00

Bazuar në nenin 22, pika 2, e Kodit Zgjedhor, nenin 12 të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Kërkojmë marrjen e masave për njoftimin e mbledhjes të KQZ-së, thirrur më datë...

Read More

RENDI I DITËS 21.06.2019, ORA 10:00

Bazuar në nenin 22, pika 2, e Kodit Zgjedhor, nenin 12 të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Kërkojmë marrjen e masave për njoftimin e mbledhjes të KQZ-së, thirrur më datë...

Read More

RENDI I DITËS 13.06.2019, ORA 13:00

Bazuar në nenin 22, pika 2, e Kodit Zgjedhor, nenin 12 të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Kërkojmë marrjen e masave për njoftimin e mbledhjes të KQZ-së, thirrur më datë...

Read More

RENDI I DITËS 12.06.2019, ORA 13:00

Bazuar në nenin 22, pika 2, e Kodit Zgjedhor, nenin 12 të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Kërkoj marrjen e masave për njoftimin e mbledhjes të KQZ-së, thirrur më datë...

Read More

RENDI I DITËS 10.06.2019, ORA 12:00

Bazuar në nenin 22, pika 2, e Kodit Zgjedhor, kërkojmë marrjen e masave për zhvillimin e mbledhjes së KQZ-së me datë 10.06.2019, ora 12.00, të thirrur nga Denar Biba, Zv.Kryetar i KQZ-së dhe z.Bledar Skënder, anëtar i KQZ-së, me...

Read More
Loading

Rendi i Ditës

  • RENDI I DITËS 22.06.2019, ORA 12:00

    Bazuar në nenin 22, pika 2, e Kodit Zgjedhor, nenin 12 të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Kërkojmë marrjen e masave për njoftimin e mbledhjes të KQZ-së, thirrur më datë 22.06.2019, Ora 12:00, me rend dite : Raporti javor i BMM mbi pasqyrimin e fushatës zgjedhore nga mediat audio-vizive, për […]