Rendi i Ditës

RENDI I DITËS 07.10.2019, ORA 11:00

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e hënë, më datë 07.10.2019, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt-vendimit: Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga...

Read More

RENDI I DITËS 03.08.2019, ORA 10:00

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e shtunë, më datë 03.08.2019, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt vendimi: Për shqyrtimin e kërkesës paraqitur nga partia Republikane e Shqipërisë, partia...

Read More

RENDI I DITËS 27.07.2019, ORA 10:00

Bazuar në nenin 22, pika 2, e Kodit Zgjedhor, nenin 12 të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Kërkojmë marrjen e masave për njoftimin e mbledhjes të KQZ-së, thirrur më datë...

Read More

RENDI I DITËS 22.07.2019, ORA 18:00

Bazuar në nenin 22, pika 2, e Kodit Zgjedhor, nenin 12 të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Kërkojmë marrjen e masave për njoftimin e mbledhjes të KQZ-së, thirrur më datë...

Read More

RENDI I DITËS 17.07.2019, ORA 10:30

Bazuar në nenin 22, pika 2, e Kodit Zgjedhor, nenin 12 të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Kërkojmë marrjen e masave për njoftimin e mbledhjes të KQZ-së, thirrur më datë...

Read More
Loading

Rendi i Ditës

  • RENDI I DITËS 07.10.2019, ORA 11:00

    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e hënë, më datë 07.10.2019, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt-vendimit: Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për këshillat bashkiak, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE