Category: Rendi i Ditës

RENDI I DITËS 10.10.2018, ora 11:00

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e mërkurë, më datë 10.10.2018, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:  A. Shqyrtimi i projekt vendimit: 1. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të...

Read More

Njoftim

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e mërkurë, më datë 06.12.2017, ora  12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:   A. Shqyrtimi i projekt vendimit: – Për dhënien e mandatit të deputetit te Kuvendit, kandidatit të...

Read More
Loading

Rendi i Ditës

  • RENDI I DITËS 10.10.2018, ora 11:00

    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e mërkurë, më datë 10.10.2018, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:  A. Shqyrtimi i projekt vendimit: 1. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit nga listat shumemërore për këshillat bashkiak në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë […]