Category: Rendi i Ditës

RENDI I DITËS 23.04.2019, ORA 13:00

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 23.04.2019, ora 13:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt – vendimeve: Raporti për auditët teknicien “Për emërimin e auditit teknicien për...

Read More

RENDI I DITËS 18.04.2019, ORA 12:00

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e enjte, më datë 18.04.2019, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt – vendimeve: “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën...

Read More

RENDI I DITËS 16.04.2019, ORA 12:00

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 16.04.2019, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt – vendimeve: “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën...

Read More

RENDI I DITËS 11.04.2019, ORA 12:00

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e enjte, më datë 11.04.2019, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt – vendimeve: “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën...

Read More

RENDI I DITËS 09.04.2019, ORA 12:00

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 09.04.2019, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt – vendimeve: “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën...

Read More
Loading

Rendi i Ditës

  • RENDI I DITËS 23.04.2019, ORA 13:00

    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 23.04.2019, ora 13:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt – vendimeve: Raporti për auditët teknicien “Për emërimin e auditit teknicien për mbikëqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019” dhe […]