Galeria

Loading

Rendi i Ditës

  • NJOFTIM Për thirrjen e mbledhjes së KOMISIONIT RREGULLATOR

    Komisioni Rregullator, ditën e premte, më datë 20.11.2020, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt-rregullores: “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor”. Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve  dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE