Njoftime për shtyp

NJOFTIM PUBLIK

     Për z. Shpëtim Ruzhdi Çurumi Me adresë të njohur: Luz i Vogël, Kavajë   Me shkresën nr. 4090 prot., datë 08.11.2019, Këshilli i Bashkisë Kavajë, ka njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për krijimin e vakancës, nga...

Read More

NJOFTIM PUBLIK

Për zj. Adelina Ago Kaloti Adresa: Kavajë           E nderuar Zj. Kaloti,   Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, ditën e mërkurë, më datë 25.11.2020, ora 10:00, zhvillon seancën dëgjimore, “Për shqyrtimin e rezultatit të...

Read More

NJOFTIM PUBLIK

Për zj. Behije Refat Heqimaj Me adresë të njohur: Zharrës, Fier Me shkresën nr. 1744 prot., datë 03.08.2020, Këshilli i Bashkisë Mallakastër, ka njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për krijimin e vakancës nga Këshilltari,...

Read More
Loading

Rendi i Ditës

  • NJOFTIM Për thirrjen e mbledhjes së KOMISIONIT RREGULLATOR

    Komisioni Rregullator, ditën e premte, më datë 20.11.2020, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt-rregullores: “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor”. Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve  dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE