Category: Aktivitete

Loading

Rendi i Ditës

  • RENDI I DITËS 20.03.2019, ora 10:30

    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e mërkurë, më datë 20.03.2019, ora 10:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt vendimeve: 1. Raporti i Auditit Teknicien “Mbi auditimin e ekstrakteve të përbërësve zgjedhorë, Shkurt 2019” dhe “Mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjëndjes Civile, Shkurt 2019’’. 2. […]