Category: Aktivitete

Loading

Rendi i Ditës

  • RENDI I DITËS 18.01.2019, ora 12:00

    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e premte, më datë 18.01.2019, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt vendimeve: ”Për miratimin e modeleve të dokumenteve që do të përdoren nga GN-ja dhe KZAZ-ja për nxjerrjen e rezultateve për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 Qershor 2019” ”Për miratimin e […]