Category: Aktivitete

Loading

Rendi i Ditës

  • RENDI I DITËS 19.11.2018, ora 12:00

    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e hënë, më datë 19.11.2018, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:  Shqyrtimi i projekt vendimit: 1. Për miratimin e Planit Orientues të Veprimeve të KQZ për zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore të datës 30 qershor 2019. Materialet e Mbledhjes