• Njoftime për shtyp

Rendi i Ditës

  • RENDI I DITËS 16.07.2019, ORA 12:00

    Bazuar në nenin 22, pika 2, e Kodit Zgjedhor, nenin 12 të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Kërkojmë marrjen e masave për njoftimin e mbledhjes të KQZ-së, thirrur më datë 16.07.2019, Ora 12:00, me rend dite: Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Skrapar, Qarku Berat, për zgjedhjet për […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE