Rendi i Ditës

  • Për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve më datë 30.06.2020

    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 30.06.2020, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt-vendimit: “Për miratimin e fletës tip sipas kërkesës së Institutit Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve, për nismën ligjvënëse të zgjedhësve në Republikën e Shqipërisë”. Për miratimin e fletës tip sipas kërkesës së komitetit […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE