• Njoftime për shtyp

Rendi i Ditës

  • NJOFTIM Për thirrjen e mbledhjes së KOMISIONIT RREGULLATOR

    Komisioni Rregullator, ditën e shtunë, më datë 05.12.2020, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt-vendimit: 1)      Shqyrtimi dhe miratimi i projektaktit “Përcaktimi i rregullave për ngritjen, caktimin dhe njoftimin e     vendndodhjes së qendrave të votimit dhe përgatitjen e hartës së njësisë së vetëqeverisjes vendore për zgjedhjet”. 2)      Shqyrtimi dhe miratimi i projektaktit “Për […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE